Máy Cấp Lon Bàn Xoay

Máy Cấp Lon Bàn Xoay được sản xuất để tăng hiệu quả của bất kỳ dây chuyền sản xuất nào. Bàn xoay cấp chai tự động của chúng tôi chuyển các chai đơn lẻ lên băng tải, cho phép người vận hành tối đa hóa năng lực sản xuất. Bàn xoay tích lũy loại bỏ thành phẩm khỏi băng tải đang hoạt động và hỗ trợ đóng gói hiệu quả vào thùng vận chuyển.

Máy Cấp Lon Bàn Xoay
Máy Cấp Lon Bàn Xoay

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com