tu van chuyen giao cong nghe

Chuyển Giao công nghệ sản xuất

Chuyển giao công nghệ (tiếng Anh: technology transfer) là quá trình chuyển giao các kỹ năng, kiến thức các công nghệ, các phương pháp sản xuất, các mẫu sản phẩm.. cho đơn vị sản xuất.

Công Ty CP Công Nghệ Chế Tạo Máy Thiên Phú không kinh doanh danh mục Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất, Chúng tôi chỉ cung cấp Máy Móc và Dây Chuyền Thiết Bị Sản Xuất. Nếu khách hàng cần hỗ trợ công nghệ, công thức sản xuất, chúng tôi sẽ hướng dẫn hoặc giới thiệu công ty chuyển giao công nghệ để bạn có thể trao đổi mua bán công nghệ chế biến sản xuất.