Máy Hàn Miệng Túi Đứng QLF-1680

Máy Hàn Miệng Túi Đứng QLF-1680 sử dụng cấu trúc niêm phong dọc, phù hợp để đóng gói các mặt hàng lớn hơn. Khi chiều cao của gói thay đổi, người vận hành chỉ cần lắc tay cầm dễ dàng để làm cho chiều cao niêm phong chính xác. Nó áp dụng điều khiển nhiệt độ không đổi điện tử và cơ chế truyền điều tiết tốc độ vô cấp để niêm phong túi màng nhựa bằng các vật liệu khác nhau.

Máy Hàn Miệng Túi Đứng QLF 1690
Máy Hàn Miệng Túi Đứng QLF-1680

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com