Máy Định Lượng Tự Động 2g – 50g

Máy Định Lượng Tự Động 2g – 50g Ứng dụng cân trọng lượng cho các loại hạt, bột thô cho độ chính xác cao. Tốc độ đạt 10 gói/ phút, nâng cao năng suất.

Máy Định Lượng Tự Động 2g – 50g
Máy Định Lượng Tự Động 2g – 50g

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com