Máy Đóng Gói Bánh Dạng Nằm Ngang

Máy Đóng Gói Bánh Dạng Nằm Ngang là máy đóng gói tự động cho các sở sản xuất chế biến các sản phẩm thông dụng trong siêu thị, các hộ kinh doanh cá thể. Máy đóng gói tự động nằm ngang cho các sản phẩm ở dạng rắn cố định như kẹo, các loại bánh quy, bánh mì … với đặt tính là 1 sản phẩm trong 1 gói hoặc đóng nguyên bịch nhiều sản phẩm, trong đóng gói rau củ quả… Máy gồn phần máy tạo túi dạng biên giữa và phần băng chuyền để chuyển sản phẩm vào túi đóng.

Máy Đóng Gói Bánh Dạng Nằm Ngang

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com