Dây Chuyền Sản Xuất Đậu Phụ YC-9

Dây Chuyền Sản Xuất Đậu Phụ YC-9 còn có tên gọi khác là hệ thống Sản Xuất Đậu Phụ Liên Hoàn YC-9. Sản phẩm cho phép bạn dễ dàng có được Đậu thành phẩm mà không cần mất nhiều công đoạn như hoàn thiện thủ công.

Dây Chuyền Sản Xuất Đậu Phụ YC-9
Dây Chuyền Sản Xuất Đậu Phụ YC-9

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com