Dây Chuyền Sản Xuất Kem Ly, Kem Cốc, Kem Ốc Quế Tiệt Trùng UHT

Dây chuyền sản xuất kem ly là một loại dây chuyền được thiết kế với những tính năng đáp ứng quá trình sản xuất mặt hàng các kem từ kem que, kem hộp, kem ốc quế…

Dây Chuyền Sản Xuất Kem Ly, Kem Cốc, Kem Ốc Quế Tiệt Trùng UHT
Dây Chuyền Sản Xuất Kem Ly, Kem Cốc, Kem Ốc Quế Tiệt Trùng UHT

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com