Máy Hàn Dập Chân Dây Nhiệt Chân Cao 400mm

Máy hàn dập chân dây nhiệt Plastic 400 mm thích hợp với các cơ sở  đóng gói cần đường hàn loại nhỏ. Mặc dù vết hàn chỉ được khoảng 3-4mm nhưng lại rất bền và mượt. Chất lượng đường hàn được chúng tôi kiểm tra qua việc hàn túi nước.

Máy Hàn Dập Chân Dây Nhiệt Plastic
Máy Hàn Dập Chân Dây Nhiệt Chân Cao 400mm

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com