Máy Rửa Trái Thanh Long Tự Động

Máy Rửa Trái Thanh Long Tự Động sử dụng nguyên lý “rửa phun thủy động kết hợp quay” với “đảo trái”, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng làm việc và hạ giá thành sản xuất, đảm bảo phục vụ tốt cho xuất khấu và nội tiêu.

máy rửa thanh long
Máy Rửa Trái Thanh Long Tự Động

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com