Máy Đóng Gói Đậu Phộng

10.000 

Máy đóng gói đậu phộng là một loại máy móc được sử dụng để tự động hóa quy trình đóng gói sản phẩm đậu phộng. Đậu phộng là một loại hạt có hình dáng và kích thước không đồng nhất, do đó việc đóng gói thủ công có thể không hiệu quả và không đảm bảo chất lượng đóng gói đồng nhất.

Máy Đóng Gói Đậu Phộng

10.000 

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com