Máy Hút Chân Không DZQ-600 Buồng Sâu

Máy hút chân không DZQ-600 buồng sâu rất dễ sử dụng, được thiết lập sẵn chỉ cần người vận hành điều khiển theo các nút hướng dẫn. Thời gian gia công nhanh chóng, tiết kiệm nhân lực, kinh phí cho doanh nghiệp. Khi sử dụng thiết bị bao bì đựng thực sẽ giảm khối lượng đi đáng kể giúp cho quá trình vận chuyển, phân phối hoặc lưu kho trở nên đơn giản hơn.

Máy Hút Chân Không DZQ-600 Buồng Sâu
Máy Hút Chân Không DZQ-600 Buồng Sâu

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com