Dây Chuyền Co Cắt Màng Tự Động

Dây Chuyền Co Cắt Màng Tự Động là hệ thống kết nối 2 loại máy thành 1 thiết bị nhằm tối ưu, đồng bộ việc đóng gói các loại sản phẩm khác nhau. Trọng lượng tổng lớn nhưng hình thức máy nhìn chung không cồng kềnh hay chiếm diện tích chứa. Máy vẫn tối ưu không gian một cách chuyên nghiệp, tiện dụng.

Dây Chuyền Co Cắt Màng Tự Động
Dây Chuyền Co Cắt Màng Tự Động

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com