Dây Chuyền Sản Xuất Khẩu Trang KF94

Dây Chuyền Sản Xuất Khẩu Trang KF94 là máy làm Khẩu Trang cá hoàn toàn tự động một điều khiển, có thể sản xuất các sản phẩm mặt nạ miệng cá phù hợp với KF94 ở Hàn Quốc và DS2 ở Nhật Bản.

Dây Chuyền Sản Xuất Khẩu Trang KF94

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com