Dây Chuyền Sản Xuất Tương Ớt

Dây chuyền sản xuất tương ớt đã thay đổi quy trình xử lý truyền thống từ chế biến nguyên liệu thô sang chế biến tự động. Hệ thống sản xuất cơ bản gồm có: thiết bị chiết rót, thiết bị đóng gói, thiết bị in tem nhãn, hạn sử dụng và kiểm tra dị vật trước khi xuất ra thị trường.

Dây Chuyền Sản Xuất Tương Ớt

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com