Máy In Date Lắp Đặt Trên Máy Đóng Gói DS-1188

Máy In Date Lắp Đặt Trên Máy Đóng Gói DS-1188 sử dụng chế độ in liên tục và có thể lắp đặt kết hợp với nhiều thiết bị. Máy được ứng dụng chủ yếu trong các ngành đóng gói khăn giấy, đóng gói bột, đóng gói hạt,…

Máy In date Lắp Đặt Trên Máy Đóng Gói DS-1188
Máy In Date Lắp Đặt Trên Máy Đóng Gói DS-1188

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com