Dây Chuyền Sản Xuất Tương Ớt

Dây chuyền sản xuất tương ớt tự động được trang bị hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất. Các loại máy đều được thiết kế công suất phù hợp với từng tính năng riêng biệt. Dây chuyền sản xuất tương ớt đã hoàn toàn thay thế các công đoạn truyền thống bằng tay. Từ bước xử lý nguyên liệu thô đến nghiền nhỏ, phối trộn, chiết rót, đóng gói sản phẩm, kiểm tra dị vật,…

Dây chuyền sản xuất tương ớt
Dây Chuyền Sản Xuất Tương Ớt

Hotline : 0939 789 588

Mail : congnghetudonghoa.jsc@gmail.com